A7-indoorski.nl (tevens handelend onder de naam Watch it), Kamer van Koophandel Groningen KvK-nr.54193265 bezoekadres: Hanzeweg 7, 9636HS, Zuidbroek, Postadres: Beneluxweg 5, 9636HV, Zuidbroek

Algemeen: Deelname aan alle activiteiten van A7-indoorski.nl geschieden op eigen risico. Betreding van de het gebouw van A7-indoorski.nl geschiedt op eigen risico, ouders, begeleiders, voogden blijven verantwoordelijk voor minderjarige bezoekers ook tijdens de activiteiten. Skiën en snowboarden zijn risicosporten, het gebruik van medicijnen,drugs, alcohol voor en/of tijdens de lessen raden wij dan ook ten zeerste af. Wij adviseren om bij twijfel aan je fysieke gesteldheid een medische keuring bij een (sport)arts te ondergaan. Een goede basisconditie helpt om blessures te voorkomen. Het opwarmen van de spieren is aan te raden, hiervoor staan er twee hometrainers gratis ter beschikking. Wij proberen uiteraard het risico op blessures zoveel mogelijk te beperken, volg daarom altijd de instructies van de personeelsleden van A7-indoorski.nl op.

A7-indoorski.nl is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen. Pas dus goed op je spullen.

Voorafgaand aan deelname dient u zich te melden aan de receptiebalie. Voor deelname aan activiteiten is reserveren verplicht. Alle prijzen zijn onder voorbehoud typfouten, verschillende acties en kortingen kunnen niet gecombineerd worden.

Zelf meegebrachte etenswaren en/of drinken mogen niet genuttigd worden. Tijdens je bezoek aan A7-indoorski.nl zijn de huisregels van toepassing, deze zijn ter inzage op de vestiging. Daar waar onze voorwaarden niet in voorzien beslist de directie.

De Algemene voorwaarden van de website “A7-indoorski.nl” maken deel uit van- en zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden proeflessen, losse lessen en lespakketten: Tijdens de lessen raden we aan om een lange broek (pijpen niet in de skischoenen! Dat zit niet lekker.) en lange mouwen te dragen. Voor kinderen tot 14 jaar is het dragen van een helm verplicht (helmen zijn gratis beschikbaar). Deelnemers ouder dan 14 jaar raden wij dringend aan om ook een helm te dragen. Een les duurt één uur met om de tien minuten een wissel. Je staat dus driemaal tien minuten op de baan. Annulering: Tot 24 uur voor aanvang kan een les kosteloos geannuleerd/verplaatst worden. Daarna wordt de les in rekening gebracht of in mindering gebracht op het gekochte lessenpakket. De minimale bezetting voor een les is 3 personen. Bij minder personen kan de directie beslissen om de les te verplaatsen. Alle lessen van een lespakket dienen in het seizoen waarin het pakket is aangeschaft te worden genoten.

Deelname kan uitsluitend plaatsvinden als het volledige lesgeld betaald is. Afgenomen lessen dienen in het lopende lesjaar genoten te worden en vervallen aan het einde van het lopende lesjaar, tenzij anders met de directie overeengekomen. Lessen, abonnementen en lespaketten/leskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij annulering van lespaketten vindt er geen restitutie plaats. Bij annulering van lespaketten door duidelijk aantoonbare overmacht zal er in overleg met de directie een gedeelte van de pakketprijs gecrediteerd worden of het pakket wordt tijdelijk opgeschort.

Bij de lesprijs zijn alle benodigde materialen inbegrepen. Je eigen schoenen of een eigen helm zitten natuurlijk altijd lekkerder dus deze mag je zelf meenemen als je dat wilt.

Het lesjaar loopt van 1 september tot 31 mei. Buiten het reguliere lesjaar genoten lessen, bedrijfsfeesten, kinderfeesten e.d. uitsluitend op basis van individueel overeengekomen afspraken met de directie.

Voor kinderfeesten, bedrijfsfeesten of ander groepsactiviteiten bij A7-indoorski.nl kunnen aanvullende voorwaarden gelden worden. Deze zullen gecommuniceerd worden naar de verantwoordelijke organisator van betreffende activiteit.

Bij deelname aan de activiteiten van A7-indoorski.nl ga je akkoord met de voorwaarden en verklaar je deze gelezen en begrepen te hebben.

Algemene voorwaarden voor de website “A7-indoorski.nl”

Hier vindt u de algemene voorwaarden voor de website van a7-indoorski.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door a7-indoorski.nl . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van a7-indoorski.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij a7-indoorski.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met a7indoorski.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

a7-indoorski.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. a7-indoorski.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van a7-indoorski.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Heb je een vraag over Algemene voorwaarden A7-indoorski.nl?
Laat een bericht achter!